Skip to Content

เสียงกร๊อบแกร๊บในเข่าอันตรายหรือไม่

เสียงกร๊อบแกร๊บในเข่าอันตรายหรือไม่ สาระความรู้จากบทความสุขภาพ สาเหตุของการเกิดเสียงกร๊อบแกร๊บในเข่า ฟองอากาศคือสาเหตุที่พบได้บ่อยเพราะฟองอากาศที่จะเกิดขึ้นในน้ำหล่อเลี้ยงข้อเข่าขณะที่มีการขยับตัวของข้อ ความดันที่เพิ่มและลดต่ำลงอย่างเร็วในข้อต่อ จะทำให้เกิดฟองอากาศขึ้นภายในข้อเข่า ประกอบไปด้วย ออกซิเจน ไนโตรเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ หลังจากเกิดฟองอากาศแล้วหากมีการขยับข้อต่อ ฟองอากาศจะพยายามแทรกตัวออกไปที่เยื่อหุ้มข้อต่อทางด้านนอก จังหวะนี้จะทำให้เกิดเสียงกร๊อบแกร๊บขึ้นนั่นเอง

No Projects here yet.

Latest Posts